Boelletyn Warszawa 2/2017

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!


W lutowym wydaniu skupiamy się na rozmaitych aspektach partycypacji, wielokulturowości i tożsamości narodowej. W ramach różnych relacjonowanych niżej wydarzeń przyglądaliśmy się, jak są one ze sobą powiązane i jak oddziałują na atmosferę społeczną. Dyskutowaliśmy o wpływie czynników historycznych, kulturowych, ekonomicznych na kształtowanie postaw wobec "Innych" oraz popularność partii populistycznych. Wraz z zaproszonymi gości szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak sposób budowania i rozumienia "narodu" determinuje rozumienie demokracji w danym kraju, jak również wizję integracji europejskiej.


Wątek inkluzywnych społeczności był także istotnym elementem naszych spotkań wokół fotograficznej wystawy Exilium o tematyce uchodźczej. Podczas wernisażu i finisażu podkreślano, że w zglobalizowanym świecie na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za ochronę oraz poszanowanie godności i praw człowieka, jak też pomoc humanitarną. Jak mawiał nasz patron: "Nie ma takiej rzeczy czy sprawy, która nas nie dotyczy” #100latBoell.


Życzę inspirującej lektury!

Irene Hahn-Fuhr
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla
Zapowiedzi


2.03.2017, Warszawa

Ja – Ty – Migrant

Seminarium dydaktyczne dla nauczycielek i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


17.03.2017 – 18.03.2017, Katowice

Jesteśmy różne. Jesteśmy razem.

IV Kongres Kobiet Województwa ŚląskiegoNowości

Co dziś powiedziałby Heinrich Böll?

Eva Menasse

"Kto dzisiaj czyta eseje polityczne, przemówienia, komentarze Bölla czy listy zamieszczane w rubryce "Od czytelników", temu zaczepność, ostrość języka i sącząca się ironia zapierają dech w piersiach", mówi austriacka pisarka i dziennikarka Eva Menasse w swoim podziękowaniu z okazji przyznania jej w 2013 roku Nagrody imienia Heinricha Bölla w Kolonii za wybitne osiągnięcia na polu literatury niemieckojęzycznej. Słowa te są trafne również dzisiaj, w setną rocznicę urodzin pisarza.

Więcej

Alt-Right, czy ruch alternatywnej prawicy będzie ideowym zapleczem polityki USA

Kask policyjny  z napisem 1984

Donald Trump, który zaczął od słów „właśnie skończyła się w Ameryce rzeź”, jako pierwszy w historii nie wykorzystał inauguracji do godzenia waśni i ponownego zjednoczenia. Przeciwnie. Wzmógł konfrontacyjne nastroje i wolę toczenia sporu. Jasno dał do zrozumienia, że nastały czasy Alt-Rightu.

WięcejRelacje

Czy ‘nowy nacjonalizm’ rozsadzi Europę?

Adam Balcer podczas prezentacji swojego raportu "Powracająca pokusa narodowej demokracji w Polsce i na Węgrzech"

Od kilku lat obserwujemy nasilające się tendencje nacjonalistyczne w krajach szeroko pojętego Zachodu. Chcąc w pełni zrozumieć fenomen antyliberalnych demokracji, należy poddać analizie polityki tożsamości i pamięci. Oto relacja z projektu Fundacji im. Heinricha Bölla i WiseEuropa poświęconego podobieństwom i różnicom w dynamice politycznej Europy i USA.

Więcej

O uchodźstwie, migracjach i pomocy humanitarnej - finisaż wystawy Exilium

Panel (od lewej): dr Anna Cieślewska, Marta Bogdańska, Wojciech Wilk

Obrazy i relacje płynące z ogarniętej konfliktem Syrii, a także państw borykających się z kryzysem uchodźczym, stawiają wiele pytań: kogo wspierać i jak czynić to najefektywniej? Przyjmować uchodźców do Europy, czy pomagać im na Bliskim Wschodzie? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć goście finisażu wystawy fotograficznej "Exilium – wskażcie nam drogę gorzkiego wygnania".

Więcej

„Nazywam się Miliard”, czyli solidarnie i tanecznie przeciw przemocy wobec kobiet

Uczestniczki akcji "Nazywam się Miliard" 2017 z transparentami w Warszawie

Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy. Ten fakt zapoczątkował w 2012 roku międzynarodową kampanię społeczną „One Billion Rising”. Stanowi ona okazję do wspólnego tańca pełnego radości, wzbudzającego poczucie wewnętrznej siły i symboliczne odzyskanie kontroli nad własnym ciałem. Inspirująca deklaracja wiary, że występując razem możemy zmieniać rzeczywistość.

Więcej

Wielogłos. Demokracja budowana na konstruktywnej polemice w środowisku prawniczym

Apel o jawność

Orzecznictwo sądów pełni ważną rolę w realnym kształtowaniu przepisów prawa. Z myślą o pogłębieniu merytorycznej dyskusji nad wyrokami, które wpływają na realizację prawa do informacji publicznej, Sieć Obywatelska Watchdog Polska przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizowała konkurs na glosę prawniczą, czyli naukowy komentarz do orzeczeń. Z przyjemnością przedstawiamy laureatów i laureatki.

Więcej

„Unia Energetyczna – czego potrzebuje Polska i Europa?”. Relacja z konferencji eksperckiej

Otwarcie konferencji. Od lewej: Irene Hahn-Fuhr, Greta Maria Tučkutė, Andrzej Kaźmierski, Claude Turmes

Koncepcja Unii Energetycznej wyrosła pierwotnie z potrzeby ograniczenia zależności od dostaw gazu z Rosji, czyli głównie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Z czasem stała się drogą ku zwiększaniu konkurencyjności Europy, impulsem do rozwijania innowacji, elementem polityki ochrony klimatu, ale także sposobem na zrównoważoną modernizację społeczno-ekonomiczną. Energia legła u podstaw wspólnoty europejskiej – czy dzisiaj projekt Unii Energetycznej może stać się szansą na pogłębienie współpracy w duchu solidarności i tym samym wzmocnienie całej Unii Europejskiej?

WięcejDossier: Jubileusz Heinricha Bölla

Cytat Heinricha Bölla: "Wtrącanie się  jest jedynym sposobem na pozostanie realistą"

Heinrich Böll był krytycznym kronikarzem niemieckiej historii drugiej połowy XX wieku. Wybitnym humanistą, ale nie moralistą. Fundacja przyjęła jego imię, gdyż ucieleśniał nad wyraz rzadką jedność politycznej czujności, artystycznej twórczości i moralnej integralności, pozostając wzorem dla przyszłych pokoleń. Czujemy się zobowiązani do kontynuowania tej tradycji i przypominamy dorobek naszego patrona w szczególnym roku jubileuszowym - setnej rocznicy jego urodzin.
Polecamy

Sprawiedliwa transformacja: życie w post-węglowym świecie

Kadr z filmu "A Just Transition: The Way Forward for Coal Communities"

Gdy w latach 60-tych wydobywanie węgla w Niemczech stało się coraz bardziej niebezpieczne i mniej dochodowe, podjęto decyzję o stopniowej restrukturyzacji. Jak rozwinęły się obszary i społeczności górnicze po zamknięciu kopalń? Filmik Fundacji im. Heinricha Bölla w Waszyngtonie pokazuje, jak w reakcji na zmiany na rynkach energii lokalne społeczności w Niemczech zaangażowały się w budowanie zrównoważonej przyszłości. Rozwój odnawialnych energii, nanotechnologii czy turystyki dziedzictwa przemysłowego – to niektóre z rozwiązań zrealizowanych w Zagłębiu Ruhry wskutek strategicznej decyzji o odejściu od węgla.

Wzmacnianie współpracy na rzecz odnawialnej energii w Unii Europejskiej

Zdjęcie z okładki raportu "Enhancing Regional Renewables Cooperation in the EU"

W ramach projektu brukselskiego biura naszej fundacji trzynaście osób tworzących i kształtujących politykę z ośmiu europejskich państw przemierzyło 1500 kilometrów od Danii przez Niemcy do Holandii i Belgii. Dzięki tej podróży studyjnej mieli okazję poznać przeróżne przykłady lokalnych kooperacji i lepiej zrozumieć, jak przekładają się one na szybszy rozwój OZE w UE. Polecamy raport podsumowujący najważniejsze wnioski, dobre praktyki i główne rekomendacje polityczne dla decydentów na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim.

Magazyn “Perspectives Asia” o polityce żywnościowej

Zdjęcie z okładki "Perspectives Asia: Politics of Food"

Jak bezpieczeństwo żywnościowe jest podkopywane przez różnych politycznych graczy? Jakie są prawne i społeczne podstawy do dyskryminacji kobiet pod względem dostępu do jedzenia? Czy zatruwamy lasy dla niezdrowego jedzenia? Najnowsze wydanie anglojęzycznego czasopisma redagowanego przez siedem biur Fundacji im. Heinricha Bölla w Azji bada różne aspekty politycznego wymiaru żywności, w tym związki między głodem a nacjonalizmem, eksploatację w sektorze rolniczym, strategie koncernów spożywczych czy reputację azjatyckiego street food.
Matronat

Matronat Fundacji im. Heinricha Bölla oferuje wsparcie promocyjne projektom zgodnym z jej misją, profilem oraz z aktualnymi priorytetami tematycznymi. Opis idei, form współpracy, trybu zgłaszania i dotychczasowych kooperacji na stronie.
Przydatne linki

  • Anglojęzyczny blog "Reconnecting Europe", następca popularnego "Reshaping Europe" służy temu, by na przekór europejskim kryzysom włączać obywatelki i obywateli do myślenia o wzmacnianiu europejskiej wspólnoty oraz do działania na jej rzecz. Autorki i autorzy z Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii dzielą się pomysłami i refleksjami na temat zbliżenia społeczeństw i instytucji unijnych oraz spajania centrum z peryferiami, Wschodu z Zachodem.

  • Międzynarodowy portal o transformacji energetycznej EnergyTransition po polsku, czyli m.in. e-book, wykresy, infografiki, FAQ oraz regularny newsletter. Wersja anglojęzyczna pokazuje perspektywy różnych krajów. Polską politykę energetyczną komentują dziennikarze naukowi Michał Olszewski i Ireneusz Sudak.

  • Wirtualna prezentacja o Fundacji PREZI

  • Fundacja im. Heinricha Bölla na świecie Berlin / WaszyngtonPragaBrukselaKijów / Moskwa

  • Instytut Feminizmu i Demokracji Płci im. Gundy Werner gwi-boell.de / Facebook / Twitter 

  • Praktyki w Fundacji

  • Współpracujemy medialnie z zielonym portalem informacyjnym  OZE.pl i energetyczną platformą Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej ECOnet Poland
Media społecznościowe

 Facebook    Twitter
 Youtube    RSS
 Mixcloud    ISSUUImpressum

Zachęcamy do publikowania i udostępniania fundacyjnych materiałów ze wskazaniem źródła i aktywnym linkiem do naszej strony.  Będziemy wdzięczni za przekazanie e-mailem informacji o wykorzystaniu tekstów Fundacji.

Fundacja nie odpowiada za treść zewnętrznych stron internetowych.

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji.

Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.


  W celu rezygnacji z subskrypcji boelletynu na adres (an: unknown@noemail.com), prosimy kliknąć tutaj.