Boelletyn Warszawa 3/2017

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!


"Język może być ostatnim przybytkiem wolności”, ta myśl Heinricha Bölla oddaje jego życiową filozofię i wyróżnione przez Komitet Noblowski podejście do sprawczej funkcji języka. Mocy słów poświęcał wiele miejsca także w recenzjach polskich pisarzy, jak ilustruje prof. Żyliński w artykule o zainteresowaniu noblisty nadwiślańską literaturą. Przekaz jego powieści "Utracona cześć Katarzyny Blum” o mechanizmach manipulacji w mediach i werbalnej przemocy pozostaje niezwykle aktualny w obliczu wyzwań takich jak postprawda, o czym porozmawiamy w ramach naszego roku jubileuszowego.  #100latBoell

Wyjątkową rocznicę obchodzi również Unia Europejska. Przed 60 laty podpisano Traktaty Rzymskie, które zbudowały fundamenty współczesnej Europy i zapoczątkowały jej integrację. To okazja do rozmów o przyszłości Wspólnoty i wyzwaniach. Nasz Europejski Kongres Młodych ma taki właśnie cel – wymianę idei o europejskich odpowiedziach na globalizację w czasach niepewności czy umacnianiu inkluzywnych demokracji. Istotnym tematem są też obszary współpracy polsko-niemieckiej w sprawach europejskich – analiza WiseEuropa wyjaśnia, jak konstruktywna kooperacja służy obu krajom i jakie warunki muszą być spełnione, by nie dopuścić do scenariusza "Europy wielu prędkości”. Z kolei rozwojowi wspólnej polityki zagranicznej UE wobec wschodnich sąsiadów poświęcony jest raport Fundacji Batorego.

Życzę inspirującej lektury!

Irene Hahn-Fuhr
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla

Zapowiedzi


6.04.2017, Warszawa

Mowa pogardy i alternatywne fakty, czyli o medialnej i społecznej odpowiedzialności za słowo

Debata po pokazie filmu "Utracona cześć Katarzyny Blum”


30.04.2017

European Youth Conference

Call for applications. Deadline: 30.04.2017

Nowości

Heinricha Bölla spotkanie z polską literaturą i historią

Cytat Heinricha Bölla: "To, co robię, musi mi sprawiać przyjemność, inaczej czuję się chory"ory"

Heinrich Böll z wielkim zainteresowaniem śledził wydarzenia za wschodnią granicą Niemiec. Interesował się zarówno stanem demokracji w PRL, jak też polską debatą i literaturą. Czego poszukiwał u polskich pisarzy? Komu przypisywał szczególne znaczenie?

Więcej

Heinrich Böll laureatem Nagrody Nobla

Alfred Nobel

"Rdzennie nie jestem nikim, jestem Niemcem, moim jedynym ważnym dokumentem, którego nikt nie musi mi wystawiać ani przedłużać, jest język, w którym piszę. W tym charakterze, jako Niemiec, cieszę się z tego wielkiego zaszczytu. Dziękuję Akademii Szwedzkiej i Szwecji za ten honor, który przecież nie tylko mnie spotyka, ale także język, w którym piszę, i kraj, którego jestem obywatelem" - oto fragment przemówienia Heinricha Bölla  z okazji otrzymania literackiej Nagrody Nobla. A jak brzmiało uzasadnienie Akademii Szwedzkiej?

Więcej

Trudna miłość. Relacje polsko-niemieckie w Europie przyszłości

Rozwiązanie obecnych kryzysów, z jakimi mierzy się Unia Europejska, wymaga nie tylko wzmocnienia kooperacji w ramach wspólnoty, ale i konstruktywnych dwustronnych relacji pomiędzy państwami członkowskimi, włączając w to Berlin i Warszawę.

Więcej

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Aneksja Krymu przez Moskwę, prowokacje i wsparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy były początkiem trwającego do dziś konfliktu zbrojnego. Dwa lata temu w Mińsku podpisano porozumienie, którego oficjalnym celem jest przywrócenie pokoju we wschodniej Ukrainie. Analiza nakreśla znaczenie tego sporu w kontekście dyskusji o modelu bezpieczeństwa europejskiego oraz polityki Rosji wobec Zachodu. Pokazuje ryzyka związane z procesem implementacji porozumienia mińskiego oraz przedstawia kilka wniosków dla polityki UE.

Więcej

Odchodzić od węgla czy nie? Polska wobec unijnej polityki klimatycznej

Las pośród wieżowców, w tle smog. tytuł oryginalny: forest

"Rząd PiS nie zgadza się z nową reformą systemu uprawnień do emisji CO2.  Takie stanowisko jest motywowane chęcią utrzymania status quo w branży węglowej i służy realizacji celów polityki wewnętrznej", pisze w najnowszym blogu Michał Olszewski. 

Więcej

„Jesteśmy różne. Jesteśmy razem”, czyli o wspólnych rozmowach o tematach ważnych dla kobiet

IV Kongres Kobiet Województwa Śląskiego

Relacjonujemy IV Kongres Kobiet Województwa Śląskiego poświęcony różnym aspektom równouprawnienia, tworzenia miast przyjaznych kobietom, aktualnej sytuacji politycznej Polek oraz ich aktywizacji społeczno-ekonomicznej, jak też herstorii Śląska.

Więcej

Dossier: Jubileusz Heinricha Bölla

Cytat Heinricha Bölla: "Wtrącanie się  jest jedynym sposobem na pozostanie realistą"

Heinrich Böll był krytycznym kronikarzem niemieckiej historii drugiej połowy XX wieku. Wybitnym humanistą, ale nie moralistą. Fundacja przyjęła jego imię, gdyż ucieleśniał nad wyraz rzadką jedność politycznej czujności, artystycznej twórczości i moralnej integralności, pozostając wzorem dla przyszłych pokoleń. Czujemy się zobowiązani do kontynuowania tej tradycji i przypominamy dorobek naszego patrona w szczególnym roku jubileuszowym - setnej rocznicy jego urodzin.
Polecamy

Niemieckojęzyczne dossier o wyborach nad Sekwaną

Niemieckojęzyczne dossier o wyborach nad Sekwaną

Choć wybory we Francji zbliżają się wielkimi krokami, to ciągle nie można przewidzieć, kto obejmie urząd prezydencki. Analitycy oceniają, że jeszcze żadnemu głosowaniu w historii tego kraju nie towarzyszyło takie poczucie niepewności. Zarazem zgodnie podkreślają, że od wyników zależeć będzie przyszłość Europy. Blog biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Paryżu "Marianne vor der Wahl” wyjaśnia cały proces wyborczy, analizuje rozwój kampanii, dyskurs jej towarzyszący oraz przybliża sylwetki osób kandydujących i ich programy.

Broszura „Jak projektować sprawiedliwe miasta?”

Grafika z broszury „Jak projektować sprawiedliwe miasta?”

Publikacja biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Pradze przedstawia 8 obrazowych i sugestywnych historii osób reprezentujących rozmaite grupy społeczne. Dwoje architektów, Sophia i Eric, pokazują, jakich barier doświadczają m.in. kobiety, rodzice, starsze osoby w tradycyjnie zaprojektowanych przestrzeniach. Dowodzą, jak nieuwzględnienie potrzeb mieszkańców i różnorodności społecznej przedkłada się na brak dostępności i bezpieczeństwa w miastach.  Wyjaśniają również rozwiązania, jak dobrze przemyślane projekty istotnie poprawiają jakość życia w miastach, bez dodatkowych kosztów.

Broszura jest skierowana do specjalistów/specjalistek zajmujących się architekturą, planowaniem przestrzennym, antropologią i polityką oraz szerokiej publiczności zainteresowanej tymi obszarami.
Matronat

Matronat Fundacji im. Heinricha Bölla oferuje wsparcie promocyjne projektom zgodnym z jej misją, profilem oraz z aktualnymi priorytetami tematycznymi. Opis idei, form współpracy, trybu zgłaszania i dotychczasowych kooperacji na stronie.


23. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów (2-9.04, Warszawa)

23. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów (2-9.04, Warszawa)

Kontynuując uznaną tradycję, organizatorzy tego wyjątkowego warszawskiego festiwalu przygotowują przegląd 60 filmów, by umożliwić polskiej publiczności obejrzenie i samodzielną ocenę filmów święcących triumfy na najważniejszych festiwalach świata, a zatem uczestnictwo w tym, co wyznacza trendy w kinie artystycznym, często mało obecnym w głównym obiegu kinowym w Polsce. Filmy prezentowane będą w 9 pasmach takich jak "Triumfatorzy festiwali", "Faworyci publiczności" czy "Polskie kino na świecie".  Projekcjom w kinie Praha towarzyszy program różnorodnych debat i spotkań autorskich. Szczegółowe informacje

Fundacja im. Heinricha Bölla objęła to istotne wydarzenie kulturalne matronatem uznając edukacyjne i społeczne walory Festiwalu. Tegoroczna współpraca przybrała szczególny charakter z uwagi na rok jubileuszowy naszego patrona: 6.04 w ramach "Strefy Scenarzysty" poświęconej słowu i scenariuszom odbędzie się debata "Mowa pogardy i alternatywne fakty, czyli o medialnej i społecznej odpowiedzialności za słowo” inspirowana wcześniejszym pokazem filmu "Utracona cześć Katarzyny Blum".
Przydatne linki

  • Anglojęzyczny blog "Reconnecting Europe", następca popularnego "Reshaping Europe" służy temu, by na przekór europejskim kryzysom włączać obywatelki i obywateli do myślenia o wzmacnianiu europejskiej wspólnoty oraz do działania na jej rzecz. Autorki i autorzy z Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii dzielą się pomysłami i refleksjami na temat zbliżenia społeczeństw i instytucji unijnych oraz spajania centrum z peryferiami, Wschodu z Zachodem.

  • Międzynarodowy portal o transformacji energetycznej EnergyTransition po polsku, czyli m.in. e-book, wykresy, infografiki, FAQ oraz regularny newsletter. Wersja anglojęzyczna pokazuje perspektywy różnych krajów. Polską politykę energetyczną komentują dziennikarze naukowi Michał Olszewski i Ireneusz Sudak.

  • Wirtualna prezentacja o Fundacji PREZI

  • Fundacja im. Heinricha Bölla na świecie Berlin / WaszyngtonPragaBrukselaKijów / Moskwa

  • Instytut Feminizmu i Demokracji Płci im. Gundy Werner gwi-boell.de / Facebook / Twitter 

  • Praktyki w Fundacji

  • Współpracujemy medialnie z zielonym portalem informacyjnym  OZE.pl i energetyczną platformą Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej ECOnet Poland
Media społecznościowe

 Facebook    Twitter
 Youtube    RSS
 Mixcloud    ISSUUImpressum

Zachęcamy do publikowania i udostępniania fundacyjnych materiałów ze wskazaniem źródła i aktywnym linkiem do naszej strony.  Będziemy wdzięczni za przekazanie e-mailem informacji o wykorzystaniu tekstów Fundacji.

Fundacja nie odpowiada za treść zewnętrznych stron internetowych.

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji.

Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.


W celu rezygnacji z subskrypcji boelletynu na adres (an: unknown@noemail.com), prosimy kliknąć tutaj.